Triott Group

Triott Group je nizozemský holding sestávající z osmi samostatně provozovaných společností:

Každá z těchto společností se specializuje na jeden nebo více aspektů, které hrají roli při vybavování a výstavbě výroben krmiv (včetně krmiv pro domácí zvířata a ryby). Jedná se o sila, zásobníky a veškeré potřebné stroje a zařízení pro výrobu, zpracování a balení krmiv včetně automatizace technologických procesů. Triott Group je také aktivní v oblasti bioenergie.

Specifické zaměření každé společnosti přináší výsledky v maximální synergii, která má výhody jak na úrovni produkce jednotlivých strojů, tak i při realizaci velkých projektů na klíč (Ottevanger, dříve i Wynveen). Jednotlivé společnosti přitom jsou a zůstanou odpovědné za své vlastní provozní činnosti.