Vločkovací linky Alvan Blanch

Vločkovací linky Alvan Blanch

Alvan Blanch navrhuje a vyrábí zařízení pro výrobu krmiv již více než 50 let. Poté, co se nejdříve soustředili na zpracování přímo na farmě - výroba sypkých směsí s možností granulace a extrudovaného krmiva pro drůbež, hospodářská zvířata a ryby - se nabídka a zkušenosti rozšířily i na komerční výrobny krmiv a parní vločkovací linky.

Vločkovací linky

Vločkovací linky a stolice jsou navrženy pro velký rozsah cereálií i jiných materiálů. Správná volba zařízení závisí na vločkovaném materiálu a cílovém typu vloček. Příjem vlhkosti do zrna je pro úspěšné vločkování to nejdůležitější. Je ho dosaženo volbou vhodného napařovacího zásobníku, který poskytne nezbytný zadržovací čas při požadované teplotě společně s případným přidáním vody ještě před napařováním. Pro vysokou kvalitu, tenké vločky například pro dojnice, je důležité důkladné předčištění a odebrání nadměrných a příliš malých částic a prachu. Odkaménkování chrání povrch válců, prodlužuje jejich životnost a zabraňuje kontaminaci vloček.

Dávkové míchačky

Míchačky Alvan Blanch jsou vhodné k míchání široké škály sypkých materiálů s různými hustotami, sypkých směsí, drceného obilí, pokrutin, granulí, řepných řízků, vitaminových a minerálních premixů, ale i vlhkých produktů, jako třeba pivovarnické mláto. Je také možné přidat až 10% melasy, pokud je přidávána rovnoměrně. Objem dávky je od 1,3 m3 do 6,5 m3.

Válcové šrotovníky

Šrotovníky jsou dodávány vcelku, připravené k použití. Rychlé a jednoduché nastavení válců pomocí centrální páky s osmi různými pozicemi nabízí plný rozsah drcení všech druhů surovin. Příjem je regulován pomocí nastavitelného hradítka navázaného na napětí pro optimální zátěž motoru.

Další zpracovatelské procesy

Alvan Blanch navrhuje a vyrábí na zakázku zařízení pro zpracování oleje a bionafty, kompletní mobilní lisovny ovoce, kompletní linky na zpracování rýže, zařízení pro zpracování organického odpadu a mnoho dalších zařízení.

 

  • Alvan Blanch
  • Development Co. Ltd.
  • Chelworth, Malmesbury
  • Wiltshire, SN16 9SG
  • United Kingdom
  • alvanblanchgroup.com

Fotogalerie

<
Alvan Blanch - Vločkovací linka Alvan Blanch - Dávková míchačka Alvan Blanch - Skladování a zpracování surovin Alvan Blanch - Linka s jednoproudou sušárnou Alvan Blanch - Válcové šrotovníky Alvan Blanch - Mobilní linka na zpracování ovoce Alvan Blanch - Linka pro zpracování rýže
>

Ke stažení